Nhượng quyền mở đại lý sơn

Phương thức 1: Bạn có nguốn vốn  50 – 300 triệu đồng, và bạn có mặt bằng cơ bản.

  • Bạn cần cung cấp cho chúng tôi khu vực bạn muốn đặt cửa hàng. Công ty sẽ xem sét đưa mặt hàng nào vào khu vực cho bạn để bạn phân phối sản phẩm sao cho hợp lý.
  • Với phương thức này bạn chịu trách nhiệm bán hàng và thu hồi công nợ. Công ty sẽ cung cấp giá phân phối cho bạn.
  • Công ty sẽ hỗ trợ cho bạn như:
    + Về biển bảng và các tài liệu bán hàng công ty hỗ trỡ miễn phí kệ giá trưng bày phụ thuộc vào đơn hàng bạn nhập. Hưởng quyền lợi cơ chế năm của nhà phân phối.
    + Công ty không áp đặt doanh số. Công ty hỗ trợ phương thức bán hàng hệu quả.

    + Hưởng các chương trình khuyến mãi tháng quý.

Phương thức 2: Xã hội Hóa Vốn Cộng Đồng hay Góp Vốn Kinh Doanh.

Chi tiết Phương Thức 2. Liên hệ hotline: 0936258825. để được đăng ký làm hệ thống